Yürütme Kurulu

YÜRÜTME KURULU

 

Prof. Dr. İsmail Ömer YILMAZ

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

ioyilmaz@metu.edu.tr

(0312) 210 5717 / Dahili:224

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet ÖZKUL

(Pamukkale Üniversitesi)

mozkul@pau.edu.tr

(0258) 296 3367

 

 

 

Prof. Dr. Faruk OCAKOĞLU

(Osmangazi Üniversitesi)

focak@ogu.edu.tr

(0222) 239 3750

 

 

 

Prof. Dr. Raif KANDEMİR

(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

raif.kandemir@erdoğan.edu.tr

(0464) 223 7518

 

 

 

Prof. Dr. Calibe KOÇ TAŞGIN

(Fırat Üniversitesi)

calibekoc@firat.edu.tr

(0424) 237 0000 / Dahili: 5976

 

 

Doç. Dr. Serkan ÜNER

(Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

suner@yyu.edu.tr

(0432) 444 5065

 

 

 

Doç. Dr. Alper GÜRBÜZ

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

agurbuz@nigde.edu.tr

 

Doç. Dr. Ezher TAGLIASACCHI

(Pamukkale Üniversitesi)

egulbas@pau.edu.tr

(0258) 296 3440

 

 

Doç. Dr. Mehmet Korhan ERTURAÇ

(Sakarya Üniversitesi)

erturac@sakarya.edu.tr

(0264)295 6206

 

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Cüneyt BİRCAN

(Balıkesir Üniversitesi)

cuneytbircan@balikesir.edu.tr

(0266) 612 1194 / Dahili: 4114

 

Dr. Oğuz MÜLAYİM

(Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)

omulayim@tpao.gov.tr