Yerbilimcilere Hitap

Saygıdeğer Yerbilimciler,

Yerbilimciler arasında çok iyi bilindiği üzere, Türkiye jeolojik açıdan dünyanın en ilginç köşelerinden biridir. Başka zenginlikler yanında Sedimanter havzalar da bu zenginlikten nasibini almıştır. Anadolu’nun Fanerozoyik geçmişinde çeşitli türden okyanusal ve kıtasal havzalar eş zamanlı veya birbiri ardından boy göstermiş; Anadolu civarında olup biten jeodinamik, iklimsel, evrimsel süreçlerin hafızası olmuşlardır.

Biz farklı ülkelerden yerbilimciler, sedimanter havzalar konusundaki gelişmeleri gözden geçirmek üzere İç Anadolu’nun şirin kendi Eskişehir’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin evsahipliğinde 4 günlük bir çalıştay için toplanıyoruz. Yakındaki modern ve yaşlı havzalarda iki günlük geziyi de kapsayacak bu çalıştaya sizleri içtenlikle davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu

Düzenleme ve Danışma Kurulları adına.