Alper GÜRBÜZ

Ankara Üniversitesi

Calibe KOÇ TAŞGIN

Fırat Üniversitesi

Cüneyt BİRCAN

Balıkesir Üniversitesi

Ezher TAGLIASACCHI

Pamukkale Üniversitesi

Faruk OCAKOĞLU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

İsmail Ömer YILMAZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mehmet Korhan ERTURAÇ

Gebze Teknik Üniversitesi

Mehmet ÖZKUL

Pamukkale Üniversitesi

Merve ÖZYURT

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Oğuz MÜLAYİM

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Raif KANDEMİR

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Serkan ÜNER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi