Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri Çalıştayı Komiteleri

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Hasan Gönen (Onursal Başkan; ESOGÜ Rektörü)
Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu (Başkan; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Özkul (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Nizamettin Kazancı (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Erhan Altunel (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgür Karaoğlu (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Nurdan Yavuz (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü)
Dr. Erhan Yılmaz (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)
Araş. Gör. Özlem Toygar (Sekreter; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

DANIŞMA KURULU
Prof. Alastair Robertson (Edinburgh Üniversitesi, UK)
Dr. Alexis Licht (Washington Üniversitesi, USA)
Prof. Dr. Ali İhsan Karayiğit (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Attila Çiner (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Dr. Aynur Hakyemez (MTA Genel Müdürlüğü)
Prof. Dr. Bill Wimbledon (ProGeo, UK)
Prof. Dr. Cenk Yaltırak (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdinç Yiğitbaş (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Prof. Dr. Funda Akgün (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan Sözbilir (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Hükmü Orhan (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim Türkmen (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Kağan Tekin (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail Ömer Yılmaz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Michael Taylor (Kansas Üniversitesi, USA)
Prof. Dr. Naci Görür (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Okan Tüysüz (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Poppe de Boer (Utrecht Üniversitesi, Hollanda)
Prof. Dr. Radoslav Nakov (Bulgar Bilimler Akademisi, Bulgaristan)
Prof. Dr. Suzanne Leroy (Brunel Üniversitesi, UK)
Prof. Dr. Uğur İnci (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç (Çukurova Üniversitesi)