Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri Çalıştayı İletişim

Prof.Dr. Faruk OCAKOĞLU
OsmangaziÜniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
26480 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Türkiye
Tlf. :0222 239 37 50
e-mail: focak@ogu.edu.tr

Arş.Gör. Özlem TOYGAR
OsmangaziÜniversitesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
26480 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Türkiye
Tlf. :(222) 239 37 50/3505
e-mail:  toygaro@ogu.edu.tr