Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri Çalıştayı Açılış Konuşmacıları

Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu

Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, Türkiye

 

Prof. Dr. Cenk Yaltırak

İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye