Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri Çalıştay Konuları

Çalıştay Temaları 
Sedimanter havzaların oluşum dinamikleri
Sedimanter havzaların geometrileri
Sedimanter Havzaların İncelenmesinde Stratigrafik Yöntemler
Dolgu Mimarileri
Havza Bilgisayar Modellemeleri
Dolgu Fasiyesleri, düşey ve yanal değişimleri
Sedimanter Havzalarda Fosil Yakıtlar
Sedimanter Havzalar ve Jeotermal Enerji

————————————————————————

Workshop Themes
Dynamics of Sedimentary Basin Formation
Geometry of Sedimentary Basins
Stratigraphic Techniques in Handling Sedimentary Basins
Infill Architecture
Computer-based Sedimentary Modelling
Infill Facies, Vertical and Lateral Changes
Fossil Fuels and Sedimentary Basins
Geothermal Resources and Sedimentary Basins
*Any contribution with a sedimentology relevance is also welcome in the workshop.