SÇG Online Seminerler Serisi

SÇG Online Seminerleri 2020/01

“Ammonitiko Rosso Tipi Çökellerdeki Onkoidler: Özellikleri ve Kökenleri (Gümüşhane, KD Türkiye)”

Prof. Dr. Raif KANDEMİR (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize)


SÇG Online Seminerleri 2020/03

“Kretase Karbonat Platformlarında (Toros ve Arap Platformları) Karbonat Sedimantolojisi, Sekans Stratigrafisi ve Devirsel Stratigrafi Uygulamaları: İklim ve Tektonik Faktörlerin Etkilerinin Tespiti”

Prof. Dr. İsmail Ömer YILMAZ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)


SÇG Online Seminerleri 2020/04

“Geç Jura-Erken Kretase Platform Karbonatlarındaki (Berdiga Formasyonu) Dolomitleşmenin Kökeni: Eski Gümüşhane (Doğu Pontitdler, KD Türkiye)”

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZYURT (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)


SÇG Online Seminerleri 2020/05

“Türkiye’deki Unkonvensiyonel Hidrokarbon Aramaları (Shale Gas, Tight Gas, Tight Oil, Basin Center Gas, CBM)”

Dr. Sezgin AYTUNA (Danışman Petrol Jeologu)


SÇG Online Seminerleri 2020/06

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu Üst Kretase Transgresif – Regresif İstifleri: Stratigrafi, Depolanma Ortamları, Korelasyon

Prof. Dr. Sacit ÖZER (Emekli Öğretim Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)


SÇG Online Seminerleri 2020/07

“Fan-Delta Depolanma Modelinin Doğuşu ve Gelişimi”

Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI (Emekli Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi, Ankara)


SÇG Online Seminerleri 2020/08

” Alt Kretase Karbonatların REE+Y Özellikleri: Paleookyanusal Koşullar ve Diyajenetik Alterasyonlar için Yaklaşımlar (Gümüşhane, KD Türkiye)”

 Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZYURT (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)


SÇG Online Seminerleri 2020/09

” Antarktika Mavi Buzul Morenleri ve Paleoiklimsel Değerlendirmeleri”

Doç. Dr. Naki AKÇAR (Bern Üniversitesi, Bern-İsviçre)


SÇG Online Seminerleri 2020/10

“Tektonizma, Sediman Birikimi ve İklim: Petrol Sistemleri Oluşumuna Etkilerine Kısa Bir Bakış”

Prof. Dr. İbrahim ÇEMEN (Alabam Üniversitesi / ABD)


SÇG Online Seminerleri 2020/11

“Sedimantoloji ve Türkiye Jeolojik Miras Çatı Listesi”

Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI (Emekli Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi, Ankara)


SÇG Online Seminerleri 2020/12

“Orta Toroslar Karstik Kireçtaşları: Jeosit Potansiyeli”

Prof. Dr. Sacit ÖZER (Emekli Öğretim Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)

 Dr. Mesut Şimşek (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)


SÇG Online Seminerleri 2021/01

“Kuvaterner Çökellerinin Haritalanması ve Önemi”

Doç. Dr. Alper Gürbüz (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)


SÇG Online Seminerleri 2021/02

“Senomaniyen-Turoniyen Okyanusal Anoksik Olayının (OAE 2) GD Anadolu’da Arap Platformundaki İlk Kayıtları ve Önemi”

Dr. Oğuz Mülayim (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)


SÇG Online Seminerleri 2021/03

“Antalya-Çıralı Yöresinde Bulunan  Doğalgaz Emarelerinin Kökeni ve Doğu Akdeniz Bölgesinin Jeolojik Yapısı İçindeki Konumuna İlişkin Bir Tartışma”

Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu (Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta)


SÇG Online Seminerleri 2021/04

Dr. Sezgin AYTUNA (Danışman Petrol Jeologu)

Kömür Kökenli Doğalgaz (Coal Bed Methane – CBM)


SÇG Online Seminerleri 2021/05

Dr. Remziye AKDOĞAN

“İstanbul Zonu KD’suna Ait Çok Fazlı Deformasyon Kayıtları: Apatit Fizyon – İz ve (U/Th)/He Termokronoloji Verileri


SÇG Online Seminerleri 2021/06

Doç. Dr. Naki AKÇAR (Bern Üniversitesi / İSVİÇRE)

“Polygenic Landscapes: Lessons Learned from Slope Movement”


SÇG Online Seminerleri 2021/07

Dr. Miroslaw SLOWAKIEWICZ (Varşova Üniversitesi / POLONYA)

“Viruses in Carbonate Sedimentology: The New Frontier in Earth Sciences”