Komiteler

Onur Kurulu / Honour Board

İlter KUŞ (Balıkesir Üniversitesi Rektörü, Türkiye – Rector, Balıkesir University, Turkey)

Murat Erhan BALCI (Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, Türkiye – Dean of Engineering Faculty, Balıkesir University)

Zafer ASLAN (Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Türkiye – Head of Geological Engineering Department, Engineering Faculty, Balıkesir University)

Düzenleme Kurulu / Organization Committee

İbrahim TÜRKMEN (Başkan, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye – Chairman, Balıkesir University, Turkey)

Cüneyt BİRCAN (Sekreter, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye – Secretary, Balıkesir University, Turkey)

Abdullah SOYKAN (Balıkesir Üniversitesi, Türkiye – Balıkesir University, Turkey)

İsmail Ömer YILMAZ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye – Middle East Technical University, Turkey)

Mehmet ÖZKUL (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye – Pamukkale University, Turkey)

Faruk OCAKOĞLU (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye – Eskisehir Osmangazi University, Turkey)

Raif KANDEMİR (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye – Recep Tayyip Erdoğan University Turkey)

Calibe KOÇ TAŞGIN (Fırat Üniversitesi, Türkiye – Fırat University, Turkey)

Alper GÜRBÜZ (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye – Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey)

Ezher TAGLIASACCHI (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye – Pamukkale University, Turkey)

Serkan ÜNER (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye – Van Yüzüncü Yıl University, Turkey)

Mehmet Korhan ERTURAÇ (Sakarya Üniversitesi, Türkiye – Sakarya University, Turkey)

Oğuz MÜLAYİM (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı – Turkish Petroleum Corporation)

Bilim Kurulu / Scientific Committee

ABDULLAH SOYKAN (Balıkesir Üniversitesi, Türkiye – Balıkesir University, Turkey)

ALİ İHSAN KARAYİĞİT (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye – Hacettepe University, Turkey)

ALPER GÜRBÜZ (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye – Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey)

ANDREA BROGI (Bari Üniversitesi, İtalya – University of Bari Aldo Moro, Italy)

ARAL OKAY (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye – İstanbul Technical University, Turkey)

ARİF DELİKAN (Konya Teknik Üniversitesi, Türkiye – Konya Technical University, Turkey)

ATİKE NAZİK (Çukurova Üniversitesi, Türkiye – Çukurova University, Turkey)

ATTİLA ÇİNER (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye – İstanbul Technical University, Turkey)

BAKİ VAROL (Ankara Üniversitesi, Türkiye – Ankara University, Turkey)

BRYAN CRONIN (Aberdeen Üniversitesi, İskoçya – University of Aberdeen, Scotland)

CALİBE KOÇ TAŞGIN (Fırat Üniversitesi, Türkiye – Fırat University, Turkey)

CEMAL TUNOĞLU (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye – Hacettepe University, Turkey)

CONCHA ARENAS (Zaragoza Üniversitesi, İspanya – University of Zaragoza, Spain)

DOĞAN PERİNÇEK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye – Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey)

ENRICO CAPEZZUOLI (Floransa Üniversitesi, İtalya – University of Floreance, Italy)

ERCAN AKSOY (Fırat Üniversitesi, Türkiye – Fırat University, Turkey)

ERDİN BOZKURT (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye – Middle East Technical University, Turkey)

ERDOĞAN TEKİN (Ankara Üniversitesi, Türkiye – Ankara University, Turkey)

EZHER TAGLIASACCHI (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye – Pamukkale University, Turkey)

FARUK OCAKOĞLU (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye – Eskisehir Osmangazi University, Turkey)

FETHİYE İPEK BARUT (İstanbul Üniversitesi, Türkiye – İstanbul University, Turkey)

FUNDA AKGÜN (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye – Dokuz Eylül University, Turkey)

GÜLŞEN UÇARKUŞ (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye – İstanbul Technical University, Turkey)

HASAN SÖZBİLİR (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye – Dokuz Eylül University, Turkey)

HÜKMÜ ORHAN (Konya Teknik Üniversitesi, Türkiye – Konya Technical University, Turkey)

İBRAHİM TÜRKMEN (Balıkesir Üniversitesi, Türkiye – Balıkesir University, Turkey)

İSMAİL ÖMER YILMAZ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye – Middle East Technical University, Turkey)

KIMMON CHRISTANIS (Patras Üniversitesi, Yunanistan – University of Patras, Greece)

MASSIMO MORETTI (Bari Üniversitesi, İtalya – University of Bari Aldo Moro, Italy)

MEHMET KORHAN ERTURAÇ (Sakarya Üniversitesi, Türkiye – Sakarya University, Turkey)

MEHMET ÖZKUL (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye – Pamukkale University, Turkey)

MEHMET SERKAN AKKİRAZ (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye – Kütahya Dumlupınar University, Turkey)

MEHMET TURAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye – Karadeniz Technical University, Turkey)

MEHMET ZİYA KIRMACI (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye – Karadeniz Technical University, Turkey)

MİNE SEZGÜL KAYSERİ ÖZER (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye – Dokuz Eylül University, Turkey)

MUHİTTİN GÖRMÜŞ (Ankara Üniversitesi, Türkiye – Ankara University, Turkey)

MUHSİN EREN (Mersin Üniversitesi, Türkiye – Mersin University, Turkey)

NAKİ AKÇAR (Bern Üniversitesi, İsviçre – University of Bern, Switzerland)

NAZİRE ÖZGEN ERDEM (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye – Sivas Cumhuriyet University, Turkey)

NİZAMETTİN KAZANCI (Ankara Üniversitesi, Türkiye – Ankara University, Turkey)

ÖZLEM BULKAN (İstanbul Üniversitesi, Türkiye – )İstanbul University, Turkey)

RAİF KANDEMİR (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye – Recep Tayyip Erdoğan University Turkey)

RIZA GÖRKEM OSKAY (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye – Hacettepe University, Turkey)

SADETTİN KORKMAZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye – Karadeniz Technical University, Turkey)

SERKAN ÜNER (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye – Van Yüzüncü Yıl University, Turkey)

ULVİ CAN ÜNLÜGENÇ (Çukurova Üniversitesi, Türkiye – Çukurova University, Turkey)

YAKUP ÇELİK (İstanbul Üniversitesi, Türkiye – İstanbul University, Turkey)