Komiteler

DÜZENLEME KURULU

H. Abdullah UÇAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü

Prof. Dr. İsmail Ömer YILMAZ

SÇG Yürütme Kurulu Başkanı – ODTÜ

Hüseyin ALAN

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI

JEMİRKO Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Beyhan OKTAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Ezher TAGLIASACCHI

SÇG Yürütme Kurulu Üyesi – Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Raif KANDEMİR

SÇG Yürütme Kurulu Üyesi – RTE Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÖZKUL

SÇG Yürütme Kurulu Üyesi – Pamukkale Üniversitesi

Dr. Cüneyt BİRCAN

SÇG Yürütme Kurulu Üyesi – Balıkesir Üniversitesi