Çalıştay Temaları

GÖLSEL ÇÖKELME SİSTEMLERİ

  • Gölsel Havzalar ve Dolguları
  • Göl İstiflerinde İklim Çalışmaları
  • Sedimanter Süreçler ve Fasiyesler
  • Yumuşak Çökel Deformasyon Yapıları
  • Yaşlandırma Teknikleri
  • Karbonatlı İstifler
  • Kömürlü İstifler
  • Boratlı İstifler

* Çalıştayımıza, sedimantoloji ile ilgili diğer çalışmalarınızla da katılabilirsiniz.