Traverten & Tufa Çalıştayı Çalıştay Konuları

Traverten ve tufalarda depolanma sistemleri

Karbonat kayaçların jeokimyasal özellikleri ve sıvı kapanım çalışmaları

Karasal karbonatlarda ortam ve iklim kayıtları

Kaynak çökellerinde tektonik ve deprem ilişkisi

Traverten ve tufalarda petrofizik özellikleri

Kültürel jeoloji kapsamında traverten ve tufa

Doğal taş sektöründe traverten ve tufa

Diğer