Bildiri Formatı

Bildiri formatını indirmek için tıklayınız. ( docx)

Bildiri Özlerini 30 Haziran 2022 tarihine kadar scg2022@ktu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Bildirilerinizle birlikte lütfen “Kayıt İşlemleri” sekmesi altında yer alan kayıt formumuzda ilgili yerleri doldurarak göndermeyi unutmayınız.

DİL

Sunum dili Türkçe veya İngilizcedir. Türkçe sunum içerisindeki şekillerin alt yazıların ve sonuçların İngilizce yazılması, yabancı katılımcılar için kolaylık sağlayacaktır.

SÖZLÜ SUNUMLAR

Sözlü sunumlar 15 dakika sunum ve 5 dakika soru – cevap olacak şekilde toplam 20 dakika içinde yapılmalıdır. Tüm katılımcıların bu süre kurallarına uyması beklenmektedir.

POSTERLER

Poster boyutu (A0), 80 cm (en) ve 110 cm (boy) ve portre (dikey) olacak şekilde hazırlanmalıdır. Yatay (landscape) posterler kabul edilmeyecektir.


Click to download the paper format. (docx)

Abstracts should be sent to scg2022@ktu.edu.tr until June 30, 2022. 

LANGUAGE

The presentation language is Turkish or English. 

ORAL PRESENTATIONS

Oral presentations should be made in a total of 20 minutes, with 15 minutes of presentation and 5 minutes of questions and answers. All participants are kindly expected to abide by these time rules.

POSTERS

Poster size (A0) should be 80 cm (width) and 110 cm (height) and portrait (vertical). Horizontal (landscape) posters will not be accepted.