ÖNEMLİ TARİHLER

30 Haziran 2022: Katılım Formu ve Bildiri Özlerinin Son Gönderimi
5 Temmuz 2022: Bildirilerin Hakemlere Gönderilmesi
30 Temmuz 2022: Kabul Edilen Bildirilerin İlanı (Hakem değerlendirilmesi biten özetlerin yazarlarına kabul mektuplarının gönderilmesi)
20 Ağustos 2022: Çalıştay Programının Duyurulması
1-2 Eylül 2022: Çalıştay Sözlü ve Poster Sunumları
3 Eylül 2022: Arazi Gezisi (Doğu Pontidler’in Mesozoyik Tektono-Sedimanter Gelişimi)
4 Eylül 2022: Arazi Sosyal Kültürel Geziler (Trabzon Şehir Turu ve Sümela; Batum Turu (ücretli)


30 June 2022: Final Submission of Participation Form and Abstracts

July 5, 2022: Submission of Papers to Referees

30 July 2022: Announcement of Accepted Papers (Sending acceptance letters to the authors of the abstracts whose referee evaluation has been completed)

20 August 2022: Announcement of the Workshop Program

1-2 September 2022: Workshop Oral and Poster Presentations

September 3, 2022: Field Trip (Mesozoic Tectono-Sedimentary Development of the Eastern Pontides)

September 4, 2022: Land Social Cultural Tours (Trabzon City Tour and Sumela; Batumi Tour (optional)