Önemli Tarihler

30 Haziran 2022: Katılım Formu ve Bildiri Özlerinin Son Gönderimi
5 Temmuz 2022: Bildirilerin Hakemlere Gönderilmesi
30 Temmuz 2022: Kabul Edilen Bildirilerin İlanı (Hakem değerlendirilmesi
biten özetlerin yazarlarına kabul mektuplarının gönderilmesi)
20 Ağustos 2022: Çalıştay Programının Duyurulması
1-2 Eylül 2021: Çalıştay Sözlü ve Poster Sunumları
3 Eylül 2021: Arazi Gezisi (Doğu Pontidler’in Mesozoyik Tektono-Sedimanter
Gelişimi)
4 Eylül 2021: Arazi Sosyal Kültürel Geziler (Trabzon Şehir Turu ve Sümela;
Batum Turu (ücretli)