1987 yılında kurulan Sedimantoloji Çalışma Grubu (SÇG), 2015 yılı itibariyle yeniden bir araya gelerek faaliyetlerine hız kazandırmıştır. 2015 yılından bu yana aralıksız düzenlenen sedimantoloji calisma grubu calistayi bu yil Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Uluslararası katılımla geniş bir kapsamda düzenlenecek olan çalıştayımıza katılımınız, sedimantoloji ile ilgili bilgi birikimi ve deneyimlerimizi paylaşmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Çalıştay bünyesinde Doğu Sakarya Zonu’nun Tektono-sedimanter gelişimi ve stratigrafisi Gümüşhane yöresinde detaylı olarak uzmanları eşliğinde incelenecektir. Ayrıca, iki farklı sosyal gezi düzenlenecektir. Bir tanesi şehir gezisi şeklinde diğeri ise Batum’a (Gürcistan) düzenlenecektir.

Sedimantoloji ile ilgili bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşmak isteyen tüm katılımcıları “Karadeniz Havzaları ve Sedimanrolojisi” ana konu başlığı altında, sedimantoloji’nin tüm alanlarındaki bulgularınızla birlikte sözlü ve poster sunumlar şeklinde 01-04 Eylül 2022 tarihlerinde Trabzon’da KTU Prof. Dr. Osman TURAN kültür ve kongre merkezinde yapılacak olan Uluslararası Katılımlı SÇG 2022’de bizlerle paylaşmaya davet ediyoruz.
Trabzon’da görüşmek dileğiyle…


The Sedimentology Working Group (SÇG), which was established in 1987, came together again in 2015 and accelerated its activities. The sedimentology study group workshop, which has been held non-stop since 2015, will be held this year in Trabzon, hosted by Karadeniz Technical University. Your participation in our workshop, which will be organized in wide scope with international participation, is of great importance in terms of sharing our knowledge and experience on sedimentology.

 

Tectono-sedimentary development and stratigraphy of the East Sakarya Zone will be examined in detail in the Gümüşhane region in the presence of experts within the scope of the workshop. In addition, two different social excursions will be organized. One will be in the form of a city tour and the other will be organized in Batumi (Georgia).

 

All participants who want to share their knowledge and experience about sedimentology, under the main topic of “Black Sea Basins and Sedimentology”, together with your findings in all fields of sedimentology, in the form of oral and poster presentations, in the form of oral and poster presentations at KTU Prof. Dr. We invite you to share with us in SÇG 2022 with International Participation, which will be held at Osman TURAN culture and congress center.

Hope to see you in Trabzon…