2018 Sakarya – Çalıştay Temaları

Çalıştay Temaları 

Yamaç, Kıyı ve Akarsu Depolanma Süreçlerinin Sedimanter Kayıtları

– Sedimanter yapılar ve Çökelme Ortamları
– Örnekleme ve Yaşlandırma Yöntemleri
– Fasiyes Özellikleri
– Jeomorfolojik Süreçler
– Sedimanter Petrografi
– Diyajenez
– Kuvaterner Depolanma Alanları

*Bu çalıştaya, sedimantoloji ile ilgili diğer çalışmalarınızla da katılabilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir