Yürütme Kurulu

YÜRÜTME KURULU

“Sedimantoloji Çalışma Grubu”‘nun yeniden aktif ve dinamik yapısına kavuşması için farklı üniversitelerden ve kurumlardan gelen bilim insanları 68.Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda buluştular.
SÇG 2015 yılı yürütme Kurulu toplantısı, MTA Genel Müdürlüğü’nde 9 Nisan 2015 Perşembe günkü Genel Kurul Toplantısı’nın hemen ardından saat 13.30’da Yürütme Kurulu Üyelerinin tamamının katılımı ile yapıldı.
SÇG YÜRÜTME KURULUSCG_yurutme_Kurulu
(Sağdan sola doğru)

İsmail Ömer YILMAZ (ODTÜ)
Faruk OCAKOĞLU (EOGÜ)
Mehmet ÖZKUL (PAÜ)
Calibe KOÇ TAŞGIN (Fırat Ü.)
Ezher TOKER (PAÜ)
Erhan KARAKUŞ (MTA)
Serkan ÜNER (YYÜ)
Raif KANDEMİR (RTE Ü.)